Personakt Slægtstavle

Johan Fobian Adler

Consumptions Betjent.. Blev højst 52 år.

Far:Fobian Christiansen Adler (1705 - 1779)
Mor:Judith Marie Christensen (1719 - 1769)

Født:1752-02-23 Sankt Knuds sogn, Odense herred, Odense amt. 1)
Døbt:1752-02-23 Sankt Knuds sogn, Odense herred, Odense amt. 1)
Død:1804-04 Korsør sogn, Slagelse herred, Sorø amt. 2)
Begravet:1804-04-17 Korsør sogn, Slagelse herred, Sorø amt. 2)

I familie med Anna Marie Cathrine Larsen Braadt ((ca. 1741) - 1782)

Vielse:1774-08-16 Korsør sogn, Slagelse herred, Sorø amt. 3)

Børn:
Peder Fobian Adler (1774 - 1843)
Juditte Marie Fobian Adler (1777 - )
Elisabeth Charlotte Fobian Adler (1778 - 1778)
Lars Christian Fobian Adler (1780 - 1780)
Christiane Catrine Fobian Adler (1782 - )

I familie med Dorthea Christense Langeland (1742 - 1820)

Vielse:1784-01-07 Korsør sogn, Slagelse herred, Sorø amt. 4)

Notater

Dåb: Kirkebog Sankt Knuds sogn, Odense amt, 1742-1792, Opslag 78. (Arkivaliereonline).

Vielse: Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1753-1833, Opslag 227. (Arkivalieronline).

Vielse: Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1753-1833, Opslag 236. (Arkivalieronline).

Død/Begravelse: Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1753-1833, Opslag 162. (Arkivalieronline).
1804, den 17de April, Komsumtions Betjent Fobian Adler, nogle og 60 Aar.

Indtil 1786 ejer han en ejendom Kirkestræde 2 Matr. nr. 130 Korsør bygrunde (gl matr. 98, ny matr. 130 og 135), og ejendommen Snukkerupgade 5 Matr. nr. 135 Korsør bygrunde (gl. matr. 98, ny matr. 130 og 135) han sælger 1786 ejendommene til Skipper Ole Hansen Kruse.

Kilde Korsør Gamle By, Bugningregistrant Bind 2, 1989.
Historie Snukkerupgade 5.
Snukkerupgade 5's grundmurede facade blev opført 1967. Tidligere var der et 5 fags hus med en dør, og 4 fladbuede korspostvinduer. Facaden var i egebindingsværk med tavl af munkesten, før 1889 var det et gammelt matrikel nr. 98, som i 1889 blev opdelt i nr. 98a og 98b og som senere fik nr. 130 og 135. I brandtaksationsprotokollen 1791 - 1800 nævnes et 5 fags forhus, grundmuret til gaden og bindingsværk til gården, teglhængt, 3 fags tilbygning til forhus i bindingsværk, muret, teglhængt og 3 fags sidehus i bindingsværk med grundmurede gavle. Disse huse kan være de samme, som husene før 1967, men sandsynligvis er de så ombyggede, at der ikke er meget tilbage fra den tid. I bygningskommissionsprotokollen 1851 står, at Christian P. Skjødt nedrev et 4 fags bindingsværks baghus mod Skolestræde og genopførte det i grundmur.

I 1790 køber han ejendommen Algade 8 A+B Matr. 173b Korsør bygrunde (gl. matr. 7) af Ladefoged Rasmus Wadsted og har den indtil 1794 hvor den bliver solgt til Skrædder Lars Clausen.

Kilde Korsør Gamle By, Bugningregistrant Bind 2, 1989.
Historie Algade 8 A + B.
Matr. nr. 173 har tidligere været matr. nr. 7 - 8. Ifølge skøde- og panteprotokollen (1790) og brandtaksationsprotokollen (1790) har der været 3 til 4 huse, gadehuset muret og af gårdhusene et muret og to klinede. 1877 blev matr. nr. 173 udstykket i matr. 173a og 173b. I 1849 står i bygningskommissionsprotokollen, at husets bindingsværk forside mod gaden nedtages og atter opføres af grundmur, og 1885 bliver en gavl ombygget til grundmur. 1864 - 1877 ejede murermester J. L. Bernsteen huset, Da er rigt på murede detaljer antages det at være fra denne tid. Baghuset er helt ombygget i 1987 efter det oprindelige hus, kun porten til baghaven er bevaret med gammelt bindingsværk måske del af tidligere hus fra slutningen af 1700 - tallet.
8 A + B er beboelseshus og 8 C har sandsynligvis været en lade der nu er indrettet til beboelse.

I 1790 køber han ejendommen Jens Baggesens gade 11 Matr. nr. 173a Korsør bygrunde (gl. matr. 7) af Ladefoged Rasmus Wadsted og 1794 køber han resten af ejendommen af Skrædder Lars Clausen (gl. matr. 8), han beholder ejendommen indtil 1799 hvor han sælger den til Købmand Johannes Thers.
År 1800 køber han af Styrmand Christian Lundager ejendommen Fiskergade 39 Matr. nr. 55 Korsør bygrunde (gl. matr.192) efter hans død i 1804 overtager hans hustru Dorthe Christence Adler født Langeland ejendommen.

Samtlige personer i husstanden
Sorø, Slagelse, Korsør Købstad, Corsøer, Uden Byen 211, , FT-1787, C6788
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Joh.Fobian Adler 36 Gift Hosbond Consumptions Betient
Dorte Christence Langelands 41 Gift hans Kone
Peder Fobian 11 Ugift hans Søn af 1.Ægteskab
Juditte Marie 10 Ugift hans Datter af 1.Ægteskab
Christiane Cathrine 4 Ugift hans Datter af 1.Ægteskab
Marie Jensdatter 26 Ugift Tienestepige

Fkt. 1801, bor han Sorø amt, Slagelse herred, Korsør Købstad, Mølleberggaden, 192, 230, han er 50 år gammel.


Kilder

1)Kirkebog Sankt Knuds sogn, Odense amt, 1742-1792, Opslag 78.
  
2)Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1753-1833, Opslag 162.
  
3)Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1753-1833, Opslag 227.
  
4)Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1753-1833, Opslag 236.