Personakt Slægtstavle

Anna Marie Cathrine Larsen Braadt

Født:(ca. 1741) Korsør sogn, Slagelse herred, Sorø amt. 1)
Død:1782-12 Korsør sogn, Slagelse herred, Sorø amt. 2)
Begravet:1782-12-21 Korsør sogn, Slagelse herred, Sorø amt. 2)

I familie med Johan Fobian Adler (1752 - 1804)

Vielse:1774-08-16 Korsør sogn, Slagelse herred, Sorø amt. 3)

Børn:
Peder Fobian Adler (1774 - 1843)
Juditte Marie Fobian Adler (1777 - )
Elisabeth Charlotte Fobian Adler (1778 - 1778)
Lars Christian Fobian Adler (1780 - 1780)
Christiane Catrine Fobian Adler (1782 - )

Notater

Vielse: Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1753-1833, Opslag 227. (Arkivalieronline).
Død/Begravelse: Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1753-1833, Opslag 152. (Arkivalieronline).
1782, den 21de Dec. Fobian Bagers Kone Ane Marie Cathrine Larsdatter, 41 Aar.
Kilde: Kenneth Matz, Sweden.
Korsör Byfoged Skiftesprotokol 1776-1800 pag. 165.
Skifte efter Afgagne Anna Maria Catrhrine Braadt, ConsumptionsBetient Johan Fobian Adlers Hustrue.
Anno 1783 d. 2. July blev efter foregaaende lovlig Tillysning Skitet foretaget paa Corsøer Raadstue efter Madame Anna Maria Adler, imellem Enkemanden paa de ene og den Salig Afdødes efterladte Børn nemlig a. en son Peder Adler 7 Aar gl. b. en Daatter Juditha Maria 6 Aar gl. og c. Christiane Cathrine 6 Uger gl. paa den anden Side. Overværende ved Forettningen Enkemanden Johan Fobian Adler selv paa egne og hans Børns Vegne, og befindes da Stervboets Indtægt efter den paakrævede Registrerings Forettning andrager sig nemlig: a. Gaarden 250 Rdl. b. Løsøret 120 - 2 Mrk 370 Rdl 2 Mrk
Derimod blev anmeldt bortskyldig Gield og udgifter som følger
1. Enkemanden angav at være skyldig efter Pante Obligation til Slagelse Hospital 150 Rdl tilligemed 1 Aars Udestaaende Renter til sidste 11:te Juni efter 1/4 proc:to Andrag 5 Rdl 3 Mrk 12 sk /155 Rdl 3 Mrk 12 sk
2. Madam Salig Borgmester Pedersen og Kiøbmand sn Marius Lauritzen fordrede efter tinglyst Pandte Obligation, som er anlovede ved næste Skifte Samling at framlægge. Og som inge flere Fodringer i dag blev Anmeldte, bleve Skiftet udsadt indtil videre.
Actum ut supra C.M. Lyster/P.L. Braadt


Kilder

1)Familysearch
  
2)Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1753-1833, Opslag 152.
  
3)Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1753-1833, Opslag 227.