Personakt Slægtstavle

Fobian Christiansen Adler

Købmand.. Blev højst 73 år.

Far:Christian Fobian Adler (1658 - 1736)
Mor:Anne Henrichsdatter (- 1712)

Født:1705-12 Sankt Knuds sogn, Odense herred, Odense amt. 1)
Døbt:1705-12-16 Sankt Knuds sogn, Odense herred, Odense amt. 1)
Død:1779-06-19 Sankt Knuds sogn, Odense herred, Odense amt. 2)
Begravet:1779-06-24 Sankt Knuds sogn, Odense herred, Odense amt. 3)

I familie med Judith Marie Christensen (1719 - 1769)

Vielse:1749-02-26 Sankt Knuds sogn, Odense herred, Odense amt. 4)

Børn:
Christian Fobian Adler (1749 - 1810)
Hendrich Fobian Adler (1750 - 1804)
Johan Fobian Adler (1752 - 1804)
Christoffer Fobian Adler (1753 - )
Anna Fobian Adler (1754 - )
Christiane Fobian Adler (1756 - 1826)
Juliane Fobian Adler (1757 - )
Kirstina Maria Fobian Adler (1759 - )

Notater

Dåb: Kirkebog Sankt Knuds sogn, 1698-1741, opslag 202. (Arkivalieronline).
Kilde: Kenneth Matz, Sweden.
Odense, Skt. Knuds Sogn, Daab 1705 d. 16. Dec.
Christian Fabiansen Kræmmer i Westergade it barn til Daaben blef kaldet Fabian, Matis Goldsmids hustrue bar det, Søfren Guldsmids Hustrue gik hos, Fadderne var Matis Guldsmid, Christian Zachariesen Maler, Miels Tomesen, Guldsmid Svend, Christen Jesper Datter i Piøntemølle.

Odense Skt. Knuds Sogn, Vielse 1749, d. 26. Febr. d. 26. Febr. blev Sn Fobian Christensen i sit eget Huus efter Hans Kungel. Majst. allernaadigste Bevillning Copulered med Mademoiselle Judit Maria Christensdatter for hvilke vare Forlovere Vel-Ædle Hr. Raadmand Nørragger og Hr. Contreleur Christen Christensen, som begge forsikrer det og med egne Hænder underskriver at intet var som dette Deres lovlige Ægteskab i nogen Maade kunde være til ringeste Hinder.
Christien Nøragger/C. Christensen

Død: Kirkebog Sankt Knuds sogn, Odense, 1742-1792, Opslag 998. (Arkivalieronline).
Odense Skt. Knuds Sogn, Døde 1779. d. 24 Junii Kiøbmand Fobian Adlers Liig begravet i Graabrødre Kirke ved Pulpituret ved Enden af de brede Mands-Stoele og blev tillige ringet med Graabrødre Kirkes Klokker, gl. 75 Aar.

Odense Skifteprotokol, Aar 1779, pag. 1141, Sag No. 114.
Anno 1779 d. 19. Junii om Morgonen Kl. 6, straxt paa Dødsfaldets Anmeldelse indfandt sig Skifte retten, nemlig paa Magistratens og egne veigne, Borgmester Machal Seidelin, byefogeden Cancellie-Borring med Constitueret Fuldmægtig Mads Lund, samt Skifte Skriveren Kammerraad Bjerg, Raadstueskriveren Jens Orten, medhavende de 2:ne sædvanlige Vitterligheds Mænd Jørgen Gorm, udi Stervboen efter ved Døden nyelig afgn. Fobian Christian Adler, Kiøbmand heri Odense, for at tage boen og hans efterladte, unser behørig Registrering og Forsegling, til siden paafølgende Skifte og Deeling imellem Arvingerne og Børnene, som ere:
1. Een Søn Christian Fobian Adler Fuldmægtig paa Nyested Amt-Stur i Lolland og 30 Aar gl.,
2. Hendrich Fobian adler 29 Aar gl. og Degn i Skyde bierg heri Fünen, var dog ved Dødsfalder og ved denne Forretning Tilstæde og her i Stervboen.
3. Johan Fobian Adler, 27 Aar gl. Mester Bager og boende udi Corsøer.
4. Een Datter Anna Fobian Adler gift med Kiøbmand Dedtlebem i Corsøer.
5. Christiana Fobian Adler, 23 Aar gl. og tiener hos Hofdame Juul paa Frøken Closteret heri Odense, men for nærværende Tiid med Hofdamen i Kiøbenhavn.
6. Juliana Fobian Adler, 22 Aar gl. og hiemme heri Stervboen og
7. Kirstine Maria Fobian Adler, 20 Aar gl. og tienende Frans Pultz i Faaborg.
Paa de fraværende og umyndige Børn og Arvingers Veigne tilstæde som Tilsynsværge S N Jesper Clausen, Bodsel Snedker, hvori passerede som følger: (Herefter følger skiftet) Efter at saal. var forefundet og taget under Registrering og Forsegling, blev Forretningen udsadt indtil Liget er Jordet og den nærværende Søn og Medarving S N Henrich Fobian Adler anlovede strax at ErkiendtgiÝre sine Sødskende Dødsfaldet hver i sær. Saaledes passerert bekræftet under vore Hænder. /Actum ut supra/


Kilder

1)Kirkebog Sankt Knuds sogn, Odense, 1698-1741, opslag 202.
  
2)Odense Skifteprotokol, Aar 1779, pag. 1141, Sag No. 114.
  
3)Kirkebog Sankt Knuds sogn, Odense, 1742-1792, Opslag 998.
  
4)Kirkebog Sankt Knuds sogn, Odense amt, 1742-1797, Opslag 576.