Personakt Slægtstavle

Christen Pedersen Aaris

Købmand. Blev højst 75 år.

Far:Peder Pedersen Aaris (Aarhuusis) (1690 - 1756)
Mor:Johanne Christensdatter Langeland (1701 - 1782)

Født:1739-09 Korsør sogn, Slagelse herred, Sorø amt. 1)
Døbt:1739-09-25 Korsør sogn, Slagelse herred, Sorø amt. 1)
Konfirmeret:1754 Korsør sogn, Slagelse herred, Sorø amt. 2)
Død:1815-08-12 Korsør sogn, Slagelse herred, Sorø amt. 3)
Begravet:1815-08-16 Korsør sogn, Slagelse herred, Sorø amt. 3)

I familie med Karen Nielsdatter Lambertsen (1745 - 1779)

Vielse:1765-10-30 Korsør sogn, Slagelse herred, Sorø amt. 4)

Børn:
Johanne Kirstine Aaris (1766 - 1771)
Peder Aaris (1767 - 1771)
Niels Peder Aaris (1769 - 1839)
Jens Christian Aaris (1770 - 1771)
Johanne Kirstine Aaris (1773 - 1843)
Kirstine Aaris (1774 - )
Inger Cathrina Aaris (1776 - 1850)
Cathrine Aaris (1778 - 1778)
Peder Aaris (1779 - 1782)

I familie med Petrine Johanne Høst (1761 - 1782)

Vielse:1780-04-12 Skælskør sogn, Vester Flakkebjerg herred, Sorø amt. 5)

Børn:
Peder Høst - Aaris (1781 - 1845)
Karen Elisabeth Aaris (1782 - 1796)

I familie med Gjertrud Thronsen (1757 - 1788)

Vielse:1784-01-29 Korsør sogn, Slagelse herred, Sorø amt. 6)

Børn:
Petrine Bertheline Aaris (1784 - )
Christiane Aaris (1786 - 1786)
Anna Beate Augusta Aaris (1787 - )

I familie med Birgitte Marie Felding (1761 - 1835)

Vielse:1790-09-17 Korsør sogn, Slagelse herred, Sorø amt. 7)

Børn:
Gertrud Caroline Aaris (1790 - (før 1834))
Christiane Aaris (1793 - )
Christian Aaris (1794 - 1828)
Elise Fredrikke Aaris (1796 - )
Jens Christian Aaris (1798 - 1802)
Karen Sarine Aaris (1799 - 1886)
Sophie Aaris (1801 - 1859)
Jensine Christine Aaris (1802 - )

Notater

Fødsel/Dåb: Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1685-1753, Opslag 172. (Arkivalieronline).
1739, d. 25 Sept. Blef Peder Pedersen Aaris Søn døbt og kaldet Christen. baaren af Jens Albretzens Hustru, hos hende gik Christensen Langelands Hustru. Testes: Niels Bile, Rasmus ?? og Bodil Iversdatter.

Konfirmation: Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1753-1833, Opslag 279. (Arkivalieronline)

Trolovelse/Vielse: Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1753-1833, Opslag 219. (Arkivalieronline).
At Sgr. Christen Pedersen Aarhuuses, ungarl og ????. Karen Nielsdater Lambertsen, kand efter erholdt Kongelig allernaadigst dispensation uden trolovelse og tillysning ægtevies, saa der er intet der efter kongelig lov kand der hindrer Deres ægteskab, det caverer vi 2 mænd for, præsten der copulerer uden ansvar. Corøer 23 October, Copulerede 30 dito i Huuset.
?? Langeland, Niels Lubritsen.

Trolovelse/Vielse: Kirkebog Skælskør sogn, 1760-1815, Opslag 106. (Arkivalieronline).
Under Kongl.allernaadigste vielsesbrev hjemme i huset hos Sr. Peter Høst copulerede Sr. Christen Pedersen Aaris, Enkemand, Borger og Handelsmand i Korsøer og Jomfrue Petrine Johanne Høst, d. 12 April 1780.

Trolovelse/Vielse: Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1753-1833, Opslag 236. (Arkivalieronline).
1784, January 29de,Kiøbmand Sr Christia Aaris og Jomfrue Giertrud Troensen efter Kongelig llernaadigst Bevilling af 16 January her i Huuset copulerede. For ???? Vielse vi tvende Mænd indestaaer, og holde Præsten ???? uden ansvar i alle Maade. Corsøer ut Supra.
Lamberth Nielse. ? Aaris.

Trolovelse/Vielse: Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1753-1833, Opslag 241. (Arkivalieronline).

Død/Begravelse: Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1814-1825, Opslag 189, 10. (Arkivalieronline).
Christen Aaris, Kiøbmand i Corsøer, 76 Aar.

I 1765 køber han ejendommen Algade 46 Matr. nr 154a Korsør bygrunde (gl. matr. nr. 41), af Købmand Arent Jansen Dam og ejer den indtil 1805 hvor den bliver solgt til Vognmand Christian Petersen.

Kilde Korsør Gamle By, Bygningregistrant Bind 2, 1989.
Historie Algade 46.
Ifølge BBR er ejendommen opført i 1887. Der er igennem årene udført store om- og tilbygninger på ejendommen. I skøde- og panteprotokollen fra 1805 omtales følgende bebyggelse: "Til gaden 8 fag 2 etager, egetømmer muret og teglbelagt, 1 sidelænge på 10 fag, ligeså egetømmer, muret og teglbelagt, med gårdrum og have".

I 1765 køber han ejendommen Havnegade 7 Matr. nr 154 Korsør bygrunde og ejendommen Havnegade 9 Matr. nr. 154d Korsør bygrunde (gl. matr. nr. 41, af Købmand Arent Jansen Dam og ejer dem indtil 1805 hvor de bliver solgt til Vognmand Christian Petersen.
1777 køber han ejendommen Slottensgade 15 Matr. nr. 196a (194, 196 og 197) Korsør bygrunde (gl. matr. 69) og Slottensgade 17 Matr. nr. 197 (194, 196 og 197) Korsør bygrunde (gl. matr.69), af Søren Boesen, han sælger den 1782 til Henrik Mogensen Sprogøe.

Kilde Korsør Gamle By, Bygningregistrant Bind 2, 1989.
Historie Slottensgade 15.
Ifølge oplysninger fra BBR er ejendommen opført i 1908, hvilket passer godt til ejendommens arkitektoniske udtryk. I 1908 foretoges også såvel kloak- som vand- og gasarbejder på ejendommen. I brandforsikringsprotokollen fra 1847 nævnes forhus og 2 halvhuse til en samlet forsikringssum af 320 Rdl.

Kilde Korsør Gamle By, Bygningregistrant Bind 2, 1989.
Historie Slottensgade 17.
Ifølge oplysninger fra BBR er ejendommen opført i 1902, men det er mere sandsynligt, at opførelsesåret er 1908 samtidig med nr. 15, med hvilken den er sammenbygget og i nøjagtig samme facadeudtryk. I 1784 nævnes i skøde- og panteprotokoller en bebyggelse på grunden bestående af "til gaden 5 fag og til gården 4 fag med gårds- og havegrund, bilægger kakkelovne i stuerne".

I 1781 overtager han Rasmus Langelands gård Algade 25, Matr. nr. 10b Korsør bygrunde (gl. matr. nr. 12), "Kongegården" han er ejer af gården indtil 1813 hvor den biver solgt til Johan Petersen.
(Dette er muligvis ikke rigtigt da man i L.F. la Cours bog, Korsør, 1926, side 347 kan læse at Rasmus Langeland 1776 solgte Gården til Købmand Marcus Lauritsen.)
I 1781 overtager han efter Rasmus Langeland ejendommen Algade 25 B-C Korsør bygrunde (gl. matr. nr. 12), denne bliver også i 1813 solgt til Johan Petersen.
(Dette er muligvis ikke rigtigt da man i L.F. la Cours bog, Korsør, 1926, side 347 kan læse at Rasmus Langeland 1776 solgte Gården til Købmand Marcus Lauritsen.)
I 1789 dør hans bror Peder Pedersen Aaris og han overtager derefter ejendommen Algade 5 Matr. nr 4 og 5 Korsør bygrunde (gl. matr. 1), samt ejendommen Algade 7 - 9 og 9 B, Matr. 5 og 6b Korsør bygrunde.
(Se Peder Pedersen Aaris (Aarhusis)
I 1794 køber han ejendommen Algade 43 Matr. nr. 116 Korsør bygrunde (gl. matr. nr. 36), af Købmand Johan Adolph Hetting og ejer denne indtil sin død hvor den bliver overtaget af Købmand Hans Albin Schou.
I 1796 køber han ejendommen Kirkepladsen 5 Matr. nr.97a Korsør bygrunde (gl. matr. 119), af Købmand Marcus Lauritzen han sælger den 1816 til Snedker Hans Ebbesen.
I 1796 køber han ejendommen Strandstræde 4 Matr. nr. 93 Korsør bygrunde (gl. matr. nr. 106a) af Købmand Marcus Lauritzen han sælger den 1810 til Skipper Peder Hansen Fyen.

Kilde Korsør Gamle By, Bugningregistrant Bind 2, 1989.
Historie Strandstræde 4.
Det er vanskeligt at udtale sig om den oprindlige bygnings alder, men den ligger nok omkring anno 1800 med påbygning af en etage omkring midten eller slutningen af 1800-tallet. I brandtaksationsprotokollen 1791 - 1800 beskrives et gadehus 7 fag muret og teglhængt. I 1847 omtales et forhus og et halvhus til en samlet forsikringssum af 300 Rdl.
I 1798 køber han ejendommen Fiskergade 9 Matr. nr.41 Korsør bygrunde (gl. matr. nr. 168) af Købmand Marcus Lauritzen han sælger den 1810 til Skipper Jens Nicolaisens enke Maren Nicolaisen.

Kilde Korsør Gamle By, Bygningregistrant Bind 2, 1989.
Historie Fiskergade 9.
I brandtaksationsprotokollen fra 1791 omtales et gadehus ? fag, muret og teglhængt. Om det drejer sig om den nuværende bygning er svært at sige, da der er sket så mange og omfattende ombygninger af huset, at en tidsfæstelse ikke er mulig. i 1958 opførtes en mindre tilbygning af gasbeton i gården for indretning af wc-rum.

År 1800 køber han ejendommen Slottensgade 12 Matr. nr. 215 Korsør bygrunde (gl. matr. nr. 79) af Tømrer Gottfried Oeder, han sælger den 1802 til Christen Bonnesen.

Kilde Korsør Gamle By, Bygningregistrant Bind 2, 1989.
Historie Slottensgade 12.
Ifølge oplysninger i BBR er ejendommen opført anno 1800. I årene 1983 - 85 foretoges en omfattende restaurering v/John Hansen med Holger Pedersen som arkitekt. Allerede i 1791 omtales i brandtaksationsprotokollen bebyggelse med et trefags muret og teglhængt forhus. I 1847 vurderes et forhus, tværhus, lokum og svinesti til en samlet forsikringssum af 310 Rdl.

I 1805 køber han ejendommen Kirkestræde 7 Matr. nr. 127 Korsør bygrunde (gl matr. nr. 107), af Korsør Fattigkasse, i 1813 sælger han ejendommen til Matros Jens P. Kiærulff.
Indtil 1808 ejede han en ejendom Fiskergade 41-43, 45 Matr. nr. 56, 57 og 58 Korsør bygrunde (gl. matr. nr. 195) dette år sælger han ejendommen til Toldinspktør Bagger.
1816-1820 ejer han en ejendom Fiskergade 32 Matr. Nr. 75. Korsør bygrunde (gl. matr. nr. 185a), han sælger den 1820 til Jens Mathiesen. (dette må være forkert da han er død på dette tidspunkt.))

Kilde L.F. la Cour, Korsør, 1926, side 345.
Vi går videre af Algade. - Den store Gård lidt længere henne i gaden Nr. 43, har også sin historie. Den tilhørte ved sidste Århundredes begyndelse Kbm. Christen Aaris, hvis Fader også havde været Kbm. her i byen; og dengang fandtes en Spindeskole i gården. På side 348 skriver han at den sidste gård på venstre hånd Algade 6, også har været i hænderne på Købmændene Aaris.

Kilde: OE-1771
Mandens navn: Christen Aaris Mandens erhverv: Skipper
Mandens alder: 32 Mandens civilstand: Gift
Mandens nr. ægteskab: 1 Mand død (ja/nej): Nej
Hustru død (ja(nej): Nej Hustrus alder: 26
Hustrus civilstand: Gift Hustrus nr. ægteskab: 1
Sogn: Korsør Købstad Herred: Slagelse
Amt: Sorø
Indtastningsnr: C0637 Løbenr.: 73

Samtlige personer i husstanden
Sorø, Slagelse, Korsør Købstad, Corsøer, Ahlgaden 12, , FT-1787, C6788
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christen Aaris 48 Gift Hosbond Kiøbmand
Giertrud Truenses 32 Gift hans Kone
Niels Aaris 19 Ugift hans Søn af 1.Ægteskab
Johanne Aaris 15 Ugift hans Datter af 1.Ægteskab
Kirstine Aaris 13 Ugift hans Datter af 1.Ægteskab
Inger Aaris 11 Ugift hans Datter af 1.Ægteskab
Karen Aaris 6 Ugift hans Datter af 2.Ægteskab
Petrine Aaris 3 Ugift hans Datter af sidste Ægteskab
Peder Juul 23 Ugift Tienestefolk Kiøbmands Dreng
Christopher Ters 17 Ugift Tienestefolk Kiøbmands Dreng
Anders Hansen 30 Ugift Tienestefolk Gaards Karl
Niels Knudsen 30 Ugift Tienestefolk Gaards Karl
Peder Christian 17 Ugift Tienestefolk Dreng
Frands Knudsen 45 Ugift Tienestefolk Brendev.Karl
Birthe Fellings 25 Ugift Tienestefolk Tienestepige
Anna Pedersdatter 25 Ugift Tienestefolk Tienestepige
Karen Rasmusdatter 30 Ugift Tienestefolk Tienestepige

Samtlige personer i husstanden
Sorø, Slagelse, Korsør Købstad, Corsøer Kiøbstæd, Ahlgaden 1, 1, FT-1801, b6470
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christ. Aaris 62 Gift Hosbonde Kiøbmand
Birgitte Marie Felling 40 Gift Hans Kone
Peter Høst Aaris 20 Ugift hans Børn Bogholder
Anna Beata Augusta 14 Ugift hans Børn
Christiane 8 Ugift deres Børn
Christian 7 Ugift deres Børn
Frideriche Elisabeth 5 Ugift deres Børn
Jens Christian 3 Ugift deres Børn
Karen Zarine 2 Ugift deres Børn
Peder Winther 27 Ugift Tienestefolk Kramboekarl
Søren Høeberg Wiet 17 Ugift Tienestefolk Kramboedreng
Poul Clausen 27 Ugift Tienestefolk Brendeviinskarl
Jens Hansen Rante 19 Ugift Tienestefolk Halvkarl
Anders Pedersen 21 Ugift Tienestefolk Bryggerkarl
Carl Hatting 15 Ugift Tienestefolk Bryggerdreng
Christen Christensen 60 Gift Tienestefolk tiener for Kosten
Marie Pedersdatter 24 Ugift Tienestefolk Tienestepige
Kirsten Nielsdatter 46 Enke Tienestefolk Barnepige
Sophie Nielsdatter 26 Gift Tienestefolk Amme
Ane Christensdatter 48 Gift Tienestefolk Malkepige

Kilde la Cour: Korsør 1926.
2 avisannoncer 1815.


Kilder

1)Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1685-1753, Opslag 172.
  
2)Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1753-1833, Opslag 279.
  
3)Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1814-1825, Opslag 189, 10.
  
4)Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1753-1833, Opslag 219..
  
5)Kirkebog Skælskør sogn, 1760-1815, Opslag 106.
  
6)Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1753-1833, Opslag 236.
  
7)Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1753-1833, Opslag 241.