Personakt Slægtstavle

Peder Pedersen Aaris (Aarhuusis)

Skipper. Blev højst 65 år.

Far:Peder Pedersen (1654 - 1695)
Mor:Maren Nielsdatter (- (Efter 1696))

Født:1690-08 Korsør sogn, Slagelse herred, Sorø amt. 1)
Døbt:1690-08-01 Korsør sogn, Slagelse herred, Sorø amt. 1)
Død:1756-03 Korsør sogn, Slagelse herred, Sorø amt. 2)
Begravet:1756-03-09 Korsør sogn, Slagelse herred, Sorø amt. 2)

I familie med Johanne Christensdatter Langeland (1701 - 1782)

Vielse:1721-11-30 Korsør sogn, Slagelse herred, Sorø amt. 3)

Børn:
Birthe Aaris (1729 - 1729)
Johanne Aaris (1729 - 1729)
Johanne Kirstine Aaris (1732 - )
Kirsten Aaris (1734 - )
Peder Pedersen Aaris (1737 - 1789)
Christen Pedersen Aaris (1739 - 1815)
Inger Aaris (1747 - 1789)

Notater

Fødsel/Dåb: Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1685-1753, Opslag 73. (Arkivalieronline).
1690, Dom 1. Augusti, Peder Pedersøns Søn kaldet Peder. Hans Faddere vare; Peder Jacobsen Raadmand, Marcus Schnabel, og Maren Christensdatter udi Powel Schnabels Huus. ????? Hustru bar barnet og Lauritz Pedersen Byskrivers hustru gik hos.

Vielse: Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1685-1753, Opslag 25. (Arkivalieronline).

Død/Begravele: Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1753-1833, Opslag 132. (Arkivalieronline).
1756, d. 9 Marts, Peder Aaris. (Det er alt hvad der er af oplysninger).

1754 køber han ejendommen Algade 5, Matr. nr 4c, Korsør bygrunde (Gl. matr. 1, Ny matr. 4 og 5) og ejendommen Algade 7 - 9 og 9 B, Matr. 5 og 6b Korsør bygrunde af "Korsør Mark" dvs. Korsør kommune og ejer dem indtil sin død i 1756 hvorefter hans hustru Johanne Aaris født Langeland overtager ejendommene.

Kilde Korsør Gamle By, Bygningregistrant Bind 2, 1989.
Historie Algade 5.
I 1791 omtales i brandtaksationsprotokollen et 20 fags gadehus, et 8 fags sidehus, samt en række mindre bygninger. Den nuværende bygning er sandsynligvis opført i 1855 af handelsgartner H. Mathiesen. Gavlkvisten er opført senere - nok omkring århundredskiftet.

Kilde Korsør Gamle By, Bugningregistrant Bind 2, 1989.
Historie Algade 7.
Facaden har tydelige træk af empirestil fra 1840'erne og er sandsynligvis opført på denne tid. I brandforsikringsprotokollerne 1837 - 47 og 1847 - 57 nævnes et forhus og et baghus på matr. nr. 5. I ejerlisterne omtales Algade 7 i 1750'erne som Korsør mark, og første ejer fra samme tid er skipper P. Pedersen Aaris. 1834 blev Algade 7 nu matr. nr 5 udstykket fra gl. matr. nr. 1b og matr. nr. 4 udstykket fra gl. matr. nr. 1a. Husene på matr. nr. 4 og 5 kan have været fra samme anlæg. I brandtaksationsprotokollen (1867 - 81) nævnes et 8 fag forhus med grundmuret forside og en bagside i egebindingsværk. Af bygningskommissionsprotokollen fra 1881 fremgår, at skorstensfejer Wichmann agtede at lade opføre en grundmuret bagside. Huset, der anvendes til beboelse har et fint udtryk og et charmerende gårdmiljø.

Kilde Korsør Gamle By, Bugningregistrant Bind 2, 1989.
Historie Algade 9.
Dette hus er ifølge arkiv (BBR) opført 1900 og det passer godt sammen med dets enkle tegludtryk. Måske kan det være opført lidt tidligere eventuelt samtidig med Algade 11 i 1891. I 1922 blev Algade 9 matr. nr. 6b udstykket som selvstændigt fra fra matr. nr. 6. Huset har altid været brugt til beboelse. Gårdhuset er af bindingsværk, men en skalmur dækker det halve af facaden. Hele bindingsværkfacaden er synlig på bagsiden af huset. Det har sandsynligvis den samme historie som Algade 7. Det andet lille gårdhus, nok et gammelt vaskehus, er sandsynligvis opført samtidig med gadehuset. Gårdhusets baggård er muromkranset og græsbevokset, med et lille drivhus.

Kilde Korsør Gamle By, Bygningregistrant Bind 2, 1989.
Historie Algade 9B, baghuset.
Baghuset består af 2 sammenbyggede længer i én etage. Den østlige er en 6 fag muret længe med teglhængt heltag. Over den murede sorttjærede sokkel fremtræder murværket pudset og gulfarvet. Der er 2 stk. firefyldningsdøre med fast overrude i, den ene tredelt. De fire vinduer er torammede med 2 sprosser pr. ramme. Overrammer er forsynet med pilhøjde. Træværket er malet dodenkop og gul. Foroven afsluttes muren med en muret gesims med to lodrette led. Taget er heltag beklædt med røde vingetegl. På tagryggen rider en muret skorsten med sokkel og skaft. Baghusets veslige del er en 4 fags bindingsværklænge. Over den pudsede, sortfarvede sokkel rejser bindingsværket sig med kraftige egetræsstolper. Gavlene er murede og pudsede. Der er kun løsholt i et fag, mens der er dokker i samtlige. I facaden er en revledør med klinke samt 2 stk. 2 fagsvinduer med 2 sprosser pr. fag. Bjælkelaget har gennemgående tapper med 2 dyvler pr. tap. Gesimsen er et ovnsbord (sugfjæl) fastgjort med rem og spær. Taget er heltag med røde vingetegl.

Kilde: OE-1771
Mandens navn: Peder Aaris Mandens erhverv: Kroeholder
Mand død (ja/nej): Ja
Hustru død (ja(nej): Nej
Hustrus forsørgelse: holder Øltapperie Hustrus alder: 70
Hustrus civilstand: Enke Hustrus nr. ægteskab: 1
Enkestand antal år: 16 Antal uforsørgede børn: 1
Sogn: Korsør Købstad Herred: Slagelse
Amt: Sorø
Indtastningsnr: C0637 Løbenr.: 218


Kilder

1)Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1685-1753, Opslag 73.
  
2)Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1753-1833, Opslag 132.
  
3)Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1685-1753, Opslag 25.