Personakt Slægtstavle

Anne Marie Bahnson

Distrikts Jordemoder (Boeslunde). Blev højst 83 år.

Far:Rasmus Jacob Bahnson (1767 - 1803)
Mor:Maren Jensdatter Worm (1760 - (Efter 1834))

Født:1800-03 Korsør sogn, Slagelse herred, Sorø amt. 1)
Døbt:1800-03-07 Korsør sogn, Slagelse herred, Sorø amt. 1)
Død:1883-10-02 Boeslunde sogn, Slagelse herred, Sorø amt. 2)
Begravet:1883-10-10 Boeslunde sogn, Slagelse herred, Sorø amt. 2)

I familie med Peder Høst - Aaris (1781 - 1845)

Vielse:1820-03-28 Korsør sogn, Slagelse herred, Sorø amt. 3)

Børn:
Gunild Høst - Aaris (1821 - 1888)
Christian Jacob Høst - Aaris (1823 - 1892)
Martin Herman Høst - Aaris (1825 - )
Rudolf Theodor Høst - Aaris (1827 - (før 1883))
Jacoba Rasmine Høst - Aaris (1830 - 1870)
Florentine Petroline Marie Høst - Aaris (1833 - 1916)
Carl August Høst - Aaris (1836 - 1917)

Notater

Fødsel/Dåb: Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1753-1833, Opslag 84. (Arkivalieronline).
Samme dato, Anne Marie, Oluf Bansons Datter døbt, baaren af Ms. Frederichs Kiereste, her hos hende ?? Hr. Niels Bochs Kiereste. Testes; Rasmus Berg, Jacob Fabritius og Anna Birgitta, ??.

Vielse: Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1814-1825, Opslag 148, 2. (Arkivalieronline).
Kiøbmand Peder Høst Aaris i Corsøer, 39 Aar. Jomfrue anne Marie Bantson i Corsøer, 20 Aar. Forlovere: ???????.

Død/Begravelse: Kirkebog Boeslunde sogn, 1855-1883, Opslag 367, side 367, 13. (Arkivalieronline).
Anne Marie Høst-Aaris, Enke efter Toldbetjent Peder Høst-Aaris, Næstved, død her 4 Juni 45, født i Korsør, Faderen Bantzon var Barber. 83 3/4 Aar, Alderdom.

Skifte: Vester Flakkebjerg herred, Afd. E, Skifteprotokol 1877 - 88, side 277VH (287), samt 287H, 288V (276).
1883 den 2den October Anmeldte Martin Høst Aaris af Gryderup at hans Moder pensioneret Gjordemoder Ane Marie Høst Aaris født Bahnson af Gryderup, Enke efter Toldbetjent Peder Høst Aaris dags dato ved døden er afgaaet 83 Aar g. Afdøde efterlader sig alene følgende børn af Ægteskabet: 1. Datter Gunild Høst Aaris i Ægteskab med pensioneret Skolelærer Sørensen i Gryderup. 2. Søn Christian Høst Aaris Smedemester, Myndig boende i Kjerteminde. 3. Søn Martin Høst Aaris, Myndig i Gryderup, 4. Datter Florentine Høst Aaris i Ægteskab med Maler Vagenblast i Skjelskør. 5. Carl Høst Aaris, Kjøbmand i Sorø Myndig. Hvilke som uægte og myndige arvinger ??????. Boet efter pensioneret Gjordemoder Høst Aaris af Gryderup. Aar 1884 den 22de Januar bemærkede Skifteforvalteren at have modtaget anmeldelse fra de myndige Arvinger efter pensioneret Gjordemoder Ane Marie Høst Aaris født Bahnson af Gryderup, som afgik ved døden den 2den October s. A. nemlig hendes børn, hvorefter Boets Værdi, har været under 200 Kr. og som følge deraf har der ikke været beregnet Arveafgift.

Samtlige personer i husstanden
Sorø, Slagelse, Korsør Købstad, Corsøer Kiøbstæd, Slottensgade 87, 94, FT-1801, b6470
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Rasmus Jacob Bansøn 34 Gift Hosbonde Stads Chirurgus
Maren Jensdatter 41 Gift hans Kone
Simon Groth 5 Ugift deres Børn
Jens Hermann 3 Ugift deres Børn
Anne Marie 1 Ugift deres Børn
Sophie Nielsdatter 10 Ugift et fattig Barn til opdragelse
Johan Rantzou 13 Ugift - Læredreng

Samtlige personer i husstanden
Sorø, Slagelse, Korsør Købstad, Korsør købstad, Ahlgade Matrikel No 1, 1, FT-1834, C7052
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peter Høst Aaris 54 Gift Brændeviinsbrænder
Ane Marie Bantzon 35 Gift hans Hustrue
Gundild Høst Aaris 13 Ugift deres Børn
Christian Jacob Aaris 12 Ugift deres Børn
Martin Hamann Aaris 9 Ugift deres Børn
Rudolph Theodor Aaris 7 Ugift deres Børn
Jacoba Rasmine Aaris 4 Ugift deres Børn
Florentine Petroline Aaris 1 Ugift deres Børn
Petrine Birgitte Maria Aaris 26 Gift Skolelærer C. Pedersens Kone, Huusfaderens Datter
Maren Bantzon født Worm 74 Enke Huusfaderens Svigermoder
Mette Eleonora Petersen 29 Ugift Tjenestepige

Samtlige personer i husstanden
Sorø, Slagelse, Boeslunde, Boeslunde, et Huus, 7, FT-1840, B8619
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Ane Marie Høst Aaris 41 Gift Districts-Gjordemoder
Gunild Høst Aaris 19 Ugift hendes Børn
Rudolph Theodor Høst Aaris 13 Ugift hendes Børn
Jacoba Rasmine Høst Aaris 9 Ugift hendes Børn
Florentine Høst Aaris 7 Ugift hendes Børn
Carl August Høst Aaris 4 Ugift hendes Børn

Fkt. 1845, bor hun Sorø amt, Slagelse herred, Boeslunde sogn, Huus, 4, hun er 46 år gammel, og enke, hun er nævnt som Ane Marie Benzon.

Samtlige personer i husstanden
Sorø, Slagelse, Boeslunde, Boeslunde, 26 et Huus, 26, FT-1850, B5953
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Ane Marie Bensen 51 Enke Districks-Gjordemoder Korsør
Carl Høst Aaris 14 Ugift Hendes søn Boeslunde

Samtlige personer i husstanden
Sorø, Slagelse, Boeslunde, Boeslunde Sogn, Gryderup, et Hus, 1, FT-1880, C7361
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Frederik Sørensen 75 Gift Husfader, pensioneret Skolelærer og Dbmd. Faarevejle Sogn, Holbek Amt
Gunild Høst Aaris 58 Gift hans Hustru Korsør
Vilhelmine Marie Sørensen 29 Ugift deres Datter Her i Sognet
Anna Marie Høst Aaris født Bentzon 80 Enke hans Svigermoder, pensioneret Jordemoder Korsør


Kilder

1)Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1753-1833, Opslag 84.
  
2)Kirkebog Boeslunde sogn, 1855-1883, Opslag 367, side 367, 13.
  
3)Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1814-1825, Opslag 148, 2.