Personakt Slægtstavle

Rasmus Langeland Bagger

Cancellie Secretair, Raadmand og Birkedommer.. Blev højst 55 år.

Far:Marcus Marcussen Bagger ((ca. 1738) - 1770)
Mor:Hedevig Johanne Langeland (1740 - 1822)

Født:1764 Karrebæk sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt. 1)
Døbt:1764-04-27 Karrebæk sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt. 1)
Død:1819-01-20 København. 2)

I familie med Frederike Giersing (1778 - 1852)

Vielse:1798-06-20 Sankt Mikkel sogn, Slagelse herred, Sorø amt. 3)

Børn:
Peter Christian Bagger (1799 - )
Hedevig Magdalene Cathrine Bagger (1801 - )
Frederik Wilhelm Bagger (1805 - 1884)

Notater

Fødsel/Dåb: Kirkebog Karrebæk sogn, 1735-1807, Opslag 101. (Arkivalieronline).

Kilde Korsør, Strejftog gennem byens historie, 1990, side 54.
Rasmus Langeland Bagger blev 1780 optaget i mellemste lektie i Slagelse latinskole, han bliver student i 1784, cand jur. i 1789, kopist i Danske Kancelli, 1796 Birkedommer ved Antvorskov birk, 1799 Birkeskriver og Rådmand i Slagelse, 1805 Borgmester samme sted, samme år Kancelliråd, 1809 Justitsråd og Politimester i København, 1813 Etatsråd, 1814 Borgmester i København. Efter denne smukke karriere døde han 20. januar 1819 i København.
Rasmus Langeland Bagger var 1798 blevet gift med Frederikke Gjersing. Mens han gik i Latinskolen i Slagelse, havde han sluttet venskab med Niels Christian Eggers fra Dyrehovedgård ved Korsør (nu Tårnborg). og han kendte desuden fra Korsør Jens Baggesen, der nu gik i Slagelse latinskole. Jens Baggesen havde jo samtidig med Rasmus Langeland boet på fæstningen i Korsør, som Rasmus Langeland ejede fra 1764-1775. og de to drenge har givet kendt hinanden, fra før madam Bagger flyttede til Korsør med sine børn. Eggers og Baggesen samt Bagger var venner hele deres liv. Baggesen forelskede sig i Eggers´ søster Mariane, som han skrev digte til, og senere i livet besøgte han Dyrehovedgård, når han var i Danmark. Hans venskab med Bagger varede også ved. Den sidste måned, Bagger levede, kom Jens Baggesen daglig på besøg hos ham. Rasmus Langelands Baggers kone var kusine til de fire søstre Garb, hvis mor var gift med købmand Poul Berg på Kongegården i Korsør. Den ene søster, Pauline Maria Garb blev gift med Niels Christian Eggers på Dyrehavegård.

Samtlige personer i husstanden
København, København (Staden), Frimand Kvarter, , Store Helliggejststræde 150, 2, FT-1787, B5765
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Nels Biøren 43 Gift Hosbond Post Fører ved Hamb.Post
Magrete berg 44 Gift Huustru
Chrestiane 10 Ugift Datter
Marie Smitt 25 Ugift Tienestepige
Chrestopher Smitt 21 Ugift Logerende Student
Rasmus Bagger 22 Ugift Logerende Student
Jørgen Erenst 342 Gift Logerende Told Contrale
Ferdenant Dam 28 Gift Logerende Post Skriver

Samtlige personer i husstanden
Sorø, Slagelse, Slagelse Købstad, Slagelse Kiøbstæd, Bredegade 7, 191, FT-1801, B6471
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Rasmus Langeland Bagger 37 Gift Huusbonde Cancellie Secretair, Raadmand og Birkedommer
Frideriche Giersing 22 Gift Hans Kone
Peter Christian Bagger 3 Ugift deres Søn
Nielsine Lorentzen Gersing [!] 19 Ugift Huusbondens Svigerinde
Peder Hansen 16 Ugift Tienestefolk Skriverdreng
Christen Andersen 45 Ugift Tienestefolk Gaardskarl
Ane Marie Jespersen 23 Ugift Tienestefolk
Ane Sophie Henrichsen 25 Ugift Tienestefolk


Kilder

1)Kirkebog Karrebæk sogn, 1735-1807, Opslag 101.
  
2)Kilde Korsør, Strejftog gennem byens historie, 1990, side 54.
  
3)Familysearch