Personakt Slægtstavle

Marentine Antonie Anthonsen

Blev 78 år.

Født:1847-10-31 Sankt Hans sogn, Odense herred, Odense amt.
Døbt:1847-12-26 Vor Frue sogn, Odense herred, Odense amt.
Død:1926-08-03 Skibhusvej 27, Odense. 1)
Begravet:1926-08-09 Sankt Knuds sogn (Assistens kirkegård), Odense herred, Odense amt. 1)

I familie med Ferdinand Rudolph Busch (1827 - 1895)

Vielse:1868-02-20 Sankt Knuds sogn, Odense herred, Odense amt.

Børn:
Martha Busch (1882 - 1962)

Notater

Afskrift af Marentine Antonie Antonsens skudsmålsbog:
Marentine Antonie Antonsen, Datter af Skomagermester Julius Gustav Antonsen og hustru Maren Cathrine Hansen, som er født i St. Hans Sogn i Odense Aar 1847, attenhundrede og syv og fyrretyve, den 31te, een og tredivete October, døbt den 26de December samme år og vaccineret den 6te Juli 1848, blev efter den i December måned 1861 afholdte aarlige Eksamen i Lahns Stiftelses Pigeskole i Odense, udskreven til Confirmations-forberedelse med følgende caracterer:
for Religion - Meget godtX,
for Læsning og Grammatik - Meget godtX,
for Skjønskrivning - Godt?,
for Retskrivning - Godt?,
for Regning - Udmærket godt,
for Skriftlæsning - Meget godt,
Opførsel - Meget godt,
og erholdt saaledes ????: Meget godt ?
Hun blev ???? confirmeret i Vor Frue Kirke i Odense d. 27de ????, og udviste under forberedelsen flid og ????? opførsel.
Vor Frue Præstegd. d. 28 April 1862
?????????
Marentine Antonie Antonsen har tjent mig 1½ Aar og har hendes Forhold ??????? været saaledes at jeg har været særdeles Tilfreds. Hun er flittig og tro, og er det mig en Glæde at kunne give hende den bedste Anbefaling.
Odense 1. November 1863
Chr. Haug
Instrumentmager
Marentine Antonsen har tjent mig i 1½ Aar og i den tid opført sig Tro og Villig.
Clemens Langkilde
Odense d. 1te Mai 1865
Marentine Antonsen har tjent mig i 1½ Aar til min fuldkomne Tilfredshed.
Chr. Haug
Odense d. 1te November 1866
Marentine Antonsen har tjent mig fra den 1te November 1866 til den 1te November 1867 til min fuldkomne Tilfredshed.
Odense d. 1 November 1867.
F.R. Busch
Marentine har således været pige hos F.R. Busch i knap 4 måneder da Marie dør d. 20 Februar 1867.
Nøjagtig 1 år senere, d. 20. Februar 1868 bliver hun gift med F.R. Busch.
Ved Ferdinand Rudolf Busch's død i januar 1895 bor familien på Hjallesevej 3.
d. 24. September 1915 er adressen Kræmmergyden nr. 5.
d. 09. November 1918 er adressen Engelstoftsgade nr. 17, 2.sal.
Marentine boede ved sin død sammen med døtrene Hulda, Olga og Karen i Borgerhus, Skibhusvej 27.
Nedenstående avisnotitser må være fra Fyns Stiftstidende, der udkom som eftermiddagsavis:
Vor kære Moder, Svigermoder, Bedstemoder og Oldemoder, Fru M.A. Busch, F. Anthonsen, Enke efter afd. Arrestforvarer, Løjtn. F.R. Busch, sov stille hen i Dag i sit 79. Aar.
Odense, den 3. August 1926.
De Efterladte.
Begravelsen bliver senere bekendtgjort.
Dødsfald.
En gammel kendt Dame her i Byen, Enkefru Busch, Enke efter forlængst afdøde Arrestforvarer B., er imorges afgået ved døden, 79 Aar gammel. Den gamle Dame, der havde en stor Vennekreds, sov stille hen uden forudgående Sygdom.
Iflg. kirkebogen, Sct. Knud Kirke, ved begravelsen:
Enke efter Arrestforvarer, Lieutenant Busch, død 25.01.95. Født i Odense 31.10.1847. Datter af Skomagermester Julius Gustav Anthonsen og hustru Maren Kathrine, f. Hansen. Skibhusvej 27. 78 år.
Begravet af Lützhøft - Begravelsen tilmeldt Sct. Hans Sogn 18.08.1926
Marentine overlevede således Ferdinand Rudolf Busch med godt 31 år.


Kilder

1)Kirkebogen, udskrift ved begravelsen (1)