Personakt Slægtstavle

Mourits Ferdinand Olsen Holm

Overkanoneer. Blev 73 år.

Far:Johannes Olsen Holm (1784 - 1843)
Mor:Kirstine Jacobsdatter Arentzen (1778 - (før 1835))

Født:1814-05-18 Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt. 1)
Døbt:1815-05-27 Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt. 1)
Konfirmeret:1819-09-27 Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt. 2)
Død:1887-11-13 Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt. 3)
Begravet:1887-11-19 Holmens kirkegård, Sokkelund herred, Københavns amt. 3)

I familie med Kirstine Amalie Klein (1812 - 1858)

Vielse:1837-02-24 Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt. 4)

Børn:
Wiggo Christian Tycho Holm (1839 - (før 1880))
Julie Emilie Eleonore Holm (1845 - 1913)

I familie med Marie Sophie Mathiesen (1822 - 1878)

Vielse:1860-09-09 Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt. 5)

Notater

Dåb: Kirkebog Holmens sogn, fødte Mandskøn, 1813-1821, Opslag 37, side 34, 32. (Arkivalieronline).
Fader, Johannes Olsen, Matr. 1. D 2. K No. 42. Moder, Christine Arentzen, Delfingaden 26.
Faddere: Forældrene og Gjordemoder Mad. Cristensen Delfingaden 22.

Konfirmation: Kirkebog Holmens sogn, konfirmerede, 1829-1844, Opslag 6, side 5, 6. (Arkivalieronline).
Maurits Ferdinand Holm. Far, J. O. Holm, Arbeidsmand. Dom over Kundskaber og Opførsel; meget god.

Vielse: Kirkebog Holmens sogn viede 1836-1842, Opslag 11, side 10, 7. (Arkivalieronline).
Mouritz Ferdinand Olsen Holm, 22 3/4 Aar, Konstabel 1 D Artl. No. 125, Ungkarl, ???gaden no. 9. Kirstine Amalie Klein, 24 1/4 Aar. Pige, Vimmelskaftet no. 20. Forlovere: Chr. Lund, Vimmelskaftet no. 20, J. Ryssel, Skomagermester, Adelgaden no. 295. Viet af Hr. Hall.

Vielse: Kirkebog Holmens sogn viede 1852-1867, Opslag 249, side 256, 95. (Arkivalieronline).
Mourits Ferdinand Olsen Holm, 46 1/4 Aar, Enkemand, Overkannoner, Artl. No. 14, Ulvegade 31. Jomfr. Marie Sophie Mathiesen, gl. 38 1/4 Aar, Ulvegaden 31.
Forlovere: C. A. Hagh, Tobaksfabrikør, Adelgade No. 86. C. L. Schou, Modelløer i Søetaten, Elepantgade No. 19. Viet i kirken af Hr. Warburg. Mandens 2det Ægteskab, Skiftebrev af 5/9-1860.

Død: Kirkebog Holmens sogn, Døde Mandskøn 1876-1889, Opslag 70, Side 108, 140. (Arkivalieronline).
Dødsårsag: Hjærtesygdom. Enkemand, Pens. Overkannoner i Søet, J. A. Schwartsgade 33, 73 Aar.

Ifølge Nyboders Husbøger bor han 1819 Kamelgade 11 han er 5 1/4 år gammel.
Ifølge Nyboders Husbøger bor han 1839 Bjørnegade No. 9 n Gaarden, han er 25 år gammel og hjemkommet fra St. Thomas, han hører til 1. Div, Artill, No. 73.
Ifølge Nyboders Husbøger flytter han den 20-4-1854 til Ulvegade No. 31 C og D, han er 39 år gammel. Han flytter den 18/5-1869, sammen med sin kone, til Ny Østergade No. 6.

Fkt. 1840, bor han Københavns amt, København (Staden), Hof & Militæretaten, Søetaten, Nyboder, 1. Divisions Artillerikorps, Bjørnegade No. 9, neden gården, han er 26 år gammel, han er nævnt som Mourits Olsen.
Fkt. 1845, bor han Københavns amt, København (Staden), Søetaten, Bjørnegade No.9, neden gården, han er 31 år gammel, han er nævnt som Mourits Olsen.

København, København (Staden), Nyboder, Nyboder, 1 divisions artillerikorps, Bjørnegade 9, neden gaarden, 30, FT-1850, C7847
Navn:Alder:Civilstand:Stilling i husstanden:Erhverv:Fødested:
Mouritz Olsen35 Gift underkanoneer Do.
Amalie Olsen36 Gift konen Do.
Vigo C. Olsen10 Ugift deres börnDo.
Julie E. Olsen 4 Ugift deres börn Do.

København, København (Staden), Sankt Annæ Vester Kvarter, St A:Wester, Ulvegaden 31 salen til gaden, Nyboder, FT-1855, c5592
Navn:Alder:Civilstand:Stilling i husstanden:Erhverv:Fødested:
Mautitz Ferd: Olsen Holm 41 Gift Kanonér .Kjøbenhavn
Christine Amalie Holm 43 Gift Hustru Kjøbenhavn
Viggo Christ: Tycho Holm16 Ugift søn Kjøbenhavn
Julie Emilie Eleonore Holm10 Ugift Datter Kjøbenhavn

København, København (Staden), Østervold Kvarter, Hallinsgade 40 stuen, FT-1880, Opslag 104,105 Arkivalieronline.
Navn:Alder:Civilstand:Stilling i husstanden:Erhverv:Fødested:
Mautitz Ferdinand Holm, M, 65, Enkemand, Kjøbenhavn, ????????
Sophie Frederikke ????, 25, ugift, Kjøbenhavn, Tjenestepige.

Samtlige personer i husstanden
København, København (Staden), J. A. Schwarz Gade (Ulige numre), Kjøbenhavn Østervold Kvarter, J.A.Schwarzgade 39-23,matr.84 Stuen, 1, FT-1885, C8897
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Moritz Ferdinand Holm 70 Enkemand Enkemand Pensionist Kjøbenhavn

Efterfølgende oplysninger stammer fra Kraks Vejviser:
Han bor 1874 Ny Østergade 6, København.
Han bor 1875 Kongensgade 6, København.
Han bor 1876 Øster Søgade 40, København.
Han bor 1880 Hallinsgade 40 stuen, København
Han bor 1883-1885 J. A. Schwartsgade 33, København Ø.

01-01-1830 Ansat som lærling i den Kongelige Søetats tjeneste.
31-07-1874 Pensioneret fra den Kongelige Søetats tjeneste.
Hans Gravsted på Holmens kirkegård er overladt til Viggo Klein 24-07-1933.

Københavns Skiftekommision, Hvidebog, 1887, 47-13. Side 13, sag 521.
22 Nov. 1887.Undertegnede Lakaj hos hans Kgl. Højhed Kronprinsen, Edward Johannes Klein, der er gift med Julie Emilie Eleonora f. Holm, anmelder hermed for den ærede Skifteret, at min Hustrus Fader, pensioneret Overkanoner Mourits Ferdinand Olsen Holm den 13 ds. er afgaaet ved døden uden at efterlade andre livsarvinger end den nævnte datter, min Hustru, og at jeg paa hendes vegne som Mand og Værge overtager Boet efter nævnte hendes Fader til privat Skifte uden Skifterettens mellemkomst som eneste og fuldmyndige arving, idet jeg vedgaar Arv og Gæld og forpligter mig til at indbetale den lovbefalede arveafgift. Det bemærkes, at min afdøde Svigerfader har været tvende gange gift nemlig første gang med min Hustrus Moder, Christine Amalie Holm født Klein, der ikke havde andre livsarvinger end min Hustru og efter hvem der blev skiftet da min Svigerfader giftede sig anden gang. Hans anden Hustru Marie Sophie Holm døde i aaret 1878 uden livsarvinger og hendes Bo blev dengang overtaget af hendes mand, min nu afdøde Svigerfader, som eneste og myndige arving i Medhold af vedlagte testamente af 27 November 1868. Det fremgår heraf at min Hustru, er sin afdøde Faders eneste Arving.
Kjøbenhavn d. 21 Novbr. 1887
Edward Johannes Klein.
Lakaj hos H. K. H. Kronprinsen
Tages til følge.
Hof og St. R. Sk. i Kjøbenhavn.
d. 22/11-87 Bøggild


Kilder

1)Kirkebog Holmens sogn, fødte Mandskøn, 1813-1821, Opslag 37, side 34, 32.
  
2)Kirkebog Holmens sogn, konfirmerede, 1829-1844, Opslag 6, side 5, 6.
  
3)Kirkebog Holmens sogn, Døde Mandskøn 1876-1889, Opslag 70, Side 108, 140.
  
4)Kirkebog Holmens sogn viede 1836-1842, Opslag 11, side 10, 7.
  
5)Kirkebog Holmens sogn viede 1852-1867, Opslag 249, side 256, 95.