Personakt Slægtstavle

Adam Vilhelm Aaris

Direktør, Forretningsfører. Blev 39 år.

Far:Henrich Møller Aaris (1807 - 1892)
Mor:Hansine Christiane Georgine Cathrine Christophersen (1811 - 1891)

Født:1855-08-26 Garnisions sogn, Sokkelund herred, Københavns amt. 1)
Døbt:1855-10-31 Garnisions sogn, Sokkelund herred, Københavns amt. 1)
Død:1895-02-21 Frederiksberg Hospital, København.

Notater

Dåb: Kirkebog Garnisions sogn, fødte 1852 - 1859, Opslag 72, 1855, 158 . (Arkivalieronline).
Faddere: Faderen, Overkrigscommisair Aagesen, Fru. Thomsen, Jomfr. West.

Bopæl ved død: Stormgade 2, 2.

Samtlige personer i husstanden
København, København (Staden), Fredericiagade, Skt. Annæ Østre Kvarter, Amalienborgs Rode, 320, 3, FT-1880, D3037
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Henrich Møller Aaris 72 Gift Husfader Skibsfører Skælskør
Hansine Christiane Georgine Aaris 68 Gift Husmoder Sneslev Sogn, Sorø Amt
Adam Vilhelm Aaris 24 Ugift Søn Student og Handelskontorist København
Margrethe Sophie Olsen 38 Ugift Tjenestetyende Lille Næstved, Sorø Amt
Anne Sophie Jensen 35 Ugift Tjenestetyende Virum, Lyngby Sogn, Københavns Amt

Københavns Skiftekommision Forseglingsprotokoller og Hvidbøger.Skifte efter Adam Vilhelm Aaris 1895, 17599 3H, sag No. 599, 25-02-1895.
Stormgade 2 2. sal efter Directeur (Forretningsfører) for Aktieselskabet "Korntørrings og Oplagsmazinet i Kjøbenhavn", Adam Vilhelm Aaris torsdag den 21 dennes er død på Frederiksberg Hospital, hvor der intet beror afdøde tilhørende. Tilstede var Hof Pianofortefabrikant Frederik Møller, som fremlagde fuldmagt fra Commandeur, Lodsinspektør Møller i Ægteskab med Afdødes søster Herta. Overretssagfører Carl Meyer, der erklærede at være befuldmægtiget for Afdødes broder Valdemar Aaris. De tilstedeværende påviste den af Afdøde her lejede lejlighed bestående af 6 værelser med videre, hvor forefandtes forskellige Effekter, der ville være at vurdere af Taxatrice Fru Hacke, der var tilstede og erklærede straks at ville påbegynde Vurderingen og snarest aflevere en Forretning til Skiftekommissionen. Overretssagfører Meyer forklarede, at Afdøde som Direktør for det ovennævnte Aktieselskab oppebar en årlig gage af 6-7000 Kr.. Afdøde havde endvidere en stilling i Frihavnsselskabet i hvilken deel han skulle modtage et årligt honerar, hvis størrelse ikke nærmere kunne opgives. Iøvrigt havde Afdøde ikke nogen Virksomhed. Som Direktør for Korntørrings Magazinet benyttede Afdøde et Værelse i nævnte Aktieselskabs Lokaler, Ny Toldbodgade No.4. Afdøde havde lejet en boks i Landmandsbanken. Såvel i afdødes Kontor som i Boksen forefindes formentlig Effekter vedrørende Boet, men iøvrigt beror der ikke nogetsteds noget, vedrørende Afdøde eller Boet. Nu mødte Forvalter i Frihavnen H. E. Hansen som forklarede, at han i et par år havde boet sammen med
Afdøde og at han benyttede det ene af de til lejligheden hørende værelser som sit soveværelse. Han vilde til Fru- Hacke opgive, hvad der beror her i lejligheden Comparenten tilhørende.
Comparenterne erklærede at den Afdøde ikke havde Papirer, Kontanter eller lignende beroende andetsteds henlagt i lejligheden end i det af ham benyttede skrivebord, som man påviste og hvori der fandtes:-
A. Forskellige Bøger og Papirer, som under Rettens Forsegling tages i bevaring til Revision.
B. Kontant 38 Kr. 85 Ører.
Som udbetaltes til Overretssagfører Meyer a. c. udgifter for Boet.
Comparent Møller erklærede på sin Mandats vegne, at denne meget ønskede, at Overretssagfører Carl Meyer af Skiftekommisionen blev antaget som medhjælper i Boet.
Comparenterne Møller og Hansen, erklærede, at de ikke kunne opgive videre vedrørende Boets Aktiver end hvad ovenfor anført.
Overretssagfører Carl Meyer besørger Begravelsen.
Comparenterne forklarede, at Afdøde, hvis Forældre begge er døde, aldrig har været gift. Af hans Forældres Ægteskab har der været 8 Børn:-
1) Grosserer Peter Aaris.
2) Skibsfører Valdemar Aaris.
3) Fru Hertha Mølle i Ægteskab med Commandeur Møller.
4) En Datter, død i barnlig alder.
5) Otto Aaris død for ca. 8 år siden i Amerika, uden at efterlade sig livsarvinger.
6) En Søn, død i barnlig alder.
7) Thora i Ægteskab med Læge Møller i Ballerup, død 1888 uden livsarvinger.
8) Afdøde.
Comparent Møller bemærkede at nærmere oplysninger om arveforholdene vil kunne findes i de Papirer, som vedrører Afdødes Fader, forhenværende Skibsfører Aaris Dødsbo, hvilket Comparenten har behandlet som Executor.
Overretssagfører Meyer lovede indtil videre at være ansvarlig til samtlige herværende Effekter, som formentlig er assurerede.
Herved beror det
Borgen Forretningen continueredes i Landmandsbankens Boks-afdeling ved Holmens Kanal. Tilstede var Hof Pianofortefabrikant Møller, Overretssagfører Carl Meyer samt Sagfører T. A. C. Dechardt som befuldmægtiget for Afdødes broder, Grosserer N. Peter Aaris ifølge en fremlagt Fuldmagt. Endvidere var tilstede Fuldmægtig i Landmandsbanken Møhl, som i forening med Skifteretten, der havde taget vedkommende Nøgle i bevaring ved Begyndelsesforretningen, åbnede den af Afdøde lejede Boks No. 2
84 hvor der forefandtes en Blikdåse.
Denne blev åbnet, med en ligeledes ved Begyndelsesforretningen i bevaring taget Nøgle, og befandtes at indeholde:-
A. Skjøde af 20 Febr. 1850 på en dobbelt Begravelsesplads, beliggende Holmens Sogns Asssistents kirkegård.
B. Et Charteque uden Udskrift indeholdende:-
1.) Panteobligation udstedt 1 Juli 1892, tinglyst s. M. fra Læge Andreas Møller til Direktør Adam Vilhelm aaris, stor 5000 Kr. à 4% p. a. med Pant i Ejendommen Matr. No. 96,97 og 102 B af Ballerup By og Sogn.
2.) Gældsbrev af 1 Juli 1892 fra Samme til Samme, stor 300 Kr. at tilbagebetale på anfordring.
C. Et Charteque med Udskrift " Tilhører Kaptain Valdemar Aaris" indeholdende:-
1.) Obligationer udstedte af Kreditkassen i København.
Afdeling A No. 3290 og 1572 à 200 Kr.
Afdeling B No. 890, 1350, 5934, 6337, 6570, 7209 à 400 Kr.
Afdeling C No. 8332, 8367, 9018, 9019, 9373, 9376, 9802 à 1000 Kr.
Samtlige Obligationer à 4% p. a. med vedlagte Rentecuponer 1.ste pr. 11 Juni 1895 og samtlige påtegnede at tilhøre H. G.V. Aaris.
2.) Obligationer udstedte af Kreditforeningen af Grundejere i de danske Østifter.
5. Serie Litra A No. 1453, stor 2000 Kr.
Litra B No. 2911, stor 1000 Kr.
Begge à 3 1/2% p. a. med vedlagte Rentecuponer 1.ste pr. 11 Juni 1895 og påtegnede at tilhøre H. G. V. Aaris.
3.) Uopsigelige Danske Statsobligationer à 3 1/2% p. a.
Litra C No. 9053, 9054, 9055, 9056, 2546, 3034, 3847 à 1000 Kr.
med vedhængende Rentecuponer 1.ste pr. 11 Juni 1895.
Litra B No. 331, 3312, 3313 à 2000 Kr.
med vedhængende Rentecuponer 1.ste pr. 11 Juni 1895.
Litra E No. 6861, 17186, 17663, 18582, 18747 à 200 Kr.
med vedhængende Rentecuponer 1. ste pr. 11 Juni 1895.
D. Et Charteque med Udskrift " Tilhører Commandeur, Lodsinspektør N. C. R. Møller indeholdende:-
1.) Obligationer udstedte af Kreditforeningen for Husejere i København.
Afd. A No. 5297, 5313, 5314, 5315, 5316 à 200 Kr.
Afd. B No. 1633, 2600, 3121, 3122, 7156 à 400 Kr.
Afd. D No. 2676, 3054, 6156, 14051 à 2000 Kr.
alle disse à 4% p. a. med vedlagte Rentecuponer 1.ste pr. 11 Juni 1895 og med undtagelse af B 7156 og D 14051 alle påtegnede at tilhøre Commandeur, Lodsinspektør N. C. R. Møller.
2.) Uopsigelige Danske Statsobligationer til 3 1/2% p. a.
Litra B No. 3303, 3304, 3305 à 2000 Kr.
Litra E No. 6737, 6738, 7639, 6740 à 200 Kr.
alle med Rentecuponer 1.ste pr. 11 Juni 1895.
Samtlige registrerede Papirer blev atter nedlagte i Kassen, der aflåsedes og hensattes i Afdødes Boks. Nøgler til kassen og Boksen modtages.
Fuldmægtig Møhl bemærkede, at såfremt boksen stilles til Bankens Disposition senest den 27 ds. vil Landmandsbanken frafalde Boks leje for året fra den 27 ds uanset at Boksen ikke som aftalt er opsagt med et 1/4 års varsel.
Det bemærkedes at Afdøde i sin tid havde fået udleveret 2 Nøgler til Boksen. Overretssagfører Meyer, bemelde at den ene af disse Nøgler beror i Afdødes skrivebord.
Herved beror det
Borgen
Forretningen continueredes i Korntørrings og Oplagsmagazinet i Ny Toldbodgade No. 4. Tilstede var Hof Pianofortefabrikant Fr. Møller, Sagfører Dechardt og Overretssagfører Carl Meyer ved Fru Heyse, samt Kasserer H. Sthude Nørre Søgade 23 Opgang B 4.Sal, sidstnævnte påviste det af Afdøde i hans Egenskab af Directeur ved Magazinet benyttede værelse. Han forklarede at Afdøde sidste gang før sin Død havde været tilstede her den 14 Febr. d. år, at Afdøde havde benyttet en skuffe i skrivebordet til opbevaring af Papirer m. v., formentlig den 16 ds. sendte bud til Comparenten med anmodning om på en i skuffen beroende Sparekassebog at hæve 204 Kr.. Dette havde Comparenten gjort og udbetalt de 200 Kr. til Forvalter ved Frihavnen H. C. Hansen, medens de 4 Kr. af Comparenten blev udbetalt som Contigent til en Forening hvor Afdøde var Medlem. Sparekassebogen havde Comparenten derefter atter nedlagt i skuffen. Den 21 ds. havde Comparenten i forening med Direktør for Korntørringsmagazinet E. Thielsen og Forvalter sammesteds E. Jensenudtaget samtlige Bøger og Papirer, som beroede i ovennævnte af Afdøde benyttede skrivebordsskuffe og nedpakket disse i forening med 3 Sparekassebøger og nogle Obligationer som beroede i Magazinets Pengekasse og lå i et omslag påtegnet Afdødes navn, Comparenten afleverede nu tvende Pakker, som efter opgivende indeholdt de nævnte Papirer med videre.
Disse Pakker der vare forsynede med Magazinets segl bleve nu åbnede og fandtes at indeholde:-
E. Obligationer udstedte af Kreditforeningen af Grundejere i de danske Østifter.
1.) 6. Serie Litra A No. 2320, 4749 à 2000 Kr.
Litra B No. 4375, 4376, 8419, 8449, 10753, 10754, 11350, 11351 à 1000 Kr.
alle à 4% p. a. alle lydende på Ihændehaveren og med vedlagte Rentecuponer 1.ste pr. 11 Juni 1895.
2.) 5. Serie Litra A No. 13719 stor 2000 Kr.
à 4 % p. a. lydende på Ihændehaveren og med vedlagte Rente cuponer 1.ste pr. 11 Juni 1895.
F. Obligation udstedt af Kreditforeningen for Jydsk Ejendomsbesiddere.
5. Serie Litra A No. 17460 stor 2000 Kr.
á 4 % p. a. lydende på Ihændehaveren og med Rentecuponer 1.ste pr 11 Juni 1895
G. Obligationer udstedte af Kreditforeningen af Grundejere i København.
Litra M No. 8429, 8430, 8431 à 2000 Kr.
à 4 % p. a. lydende på Ihændehaveren og med Rentecuponer 1.ste pr 11 Juni 1895.
H. Obligationer udstedt af den vest og sønderjydske Kreditforening.
2. Serie Litra B No. 214 og 117 á 500 Rdl.
à 4 % p. a. begge med vedlagte Rentecuponer 1.ste pr. 11 Juni 1895, No. 117 er påtegnet at tilhøre Skibsfører H.G. V. Aaris, No. 214 er påtegnet at tilhøre Commandeur, Lodsinspektør N. c. R. Møller.
I. Amortisable dansk Statsobligation til 3 1/2% p. a.
Litra B No. 8472 stor 2000 Kr.
med vedhængte Rentecuponer 1.ste pr 11 Juni 1895.
K. Contrabog No. 20626, med Den danske Landmandsbank, hvorefter indestår:- 2928 Kr. 78 Øre
foruden Renter fra 31/12-1894.
L. Contrabog No. 18089, med samme, hvorefter indestår:- 388 Kr. 29 Øre
foruden Renter fra 31/12.1894.
M. ---- do ---- No. 19795, med -- do --, hvorefter indestår:- 522 --- 07 ---
foruden Renter fra 31/12-1894.
I bogen fandtes indlagt en seddel, påtegnet "Tilhører Commandeur N. Møller".
N. ---- do ---- No. 19820, med -- do --, hvorefte indestår:- 15 --- 43 ---
foruden Renter fra 31/12-1894
I bogen fandtes indlagt en seddel " Tilhører Gudsøn Otto Frederik Suenson".
De under E-N registrerede Aktiver og Sparekassebøger tages i Rettens Bevaring.
O. Forskellige Papirer og Bøger, som under Rettens forsegling tages i Bevaring til Revision.
P. Kontant 9 --- 25 ---
som udbetaltes Overretsagfører Meyer ved Fru Heise.
Comparent Stuhde, afleverede en Pakke som havde beroet i Magazinets Pengeskab og som formentlig vedrørte Afdøde.
Comparent Møller bemærkede at denne Pakke, som er forsynet med comparentens Segl, indeholder forskellige Bøger vedrørende den Afdødes Faders Bo, i hvilket han og Afdøde var Executorer.
Pakken forsynes med Skiftekommisionens Segl og medtages for at indlemmes i Revisionsforretningen.
Comparent Sthude, erklærede, at der ikke her beror nogetsomhelst andet Afdøde vedrørende end, hvad nu er registreret, alene med undtagelse af en Afdøde tilhørende Frakke, som nu påvistes og af Betjenten vurderedes til 5 Kr.
Hermed beror det
Borgen
I København's Skiftekommisions Forseglings- og Registreringsprotokol, 1893, 3 Afd. H, Prot. 1A,
side 427-445 findes en opgørelse og vurdering af indboet tilhørende Adam Vilhelm Aaris.
Kopi af dette skifte er sendt til Sjana Barcroft, Oregon, USA, 2002.

den 1-11-1892 bor han Herluf Trollesgade 23, København.


Kilder

1)Kirkebog Garnisions sogn, fødte 1852 - 1859, Opslag 72, 1855, 158 .