Personakt Slægtstavle

Henrik Georg Waldemar Aaris

Skibsfører. Blev 84 år.

Far:Henrich Møller Aaris (1807 - 1892)
Mor:Hansine Christiane Georgine Cathrine Christophersen (1811 - 1891)

Født:1839-02-13 Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt. 1)
Døbt:1839-05-05 Trinitatis sogn, Sokkelund herred, Københavns amt. 1)
Død:1923-04-18 Sankt Andreas sogn, Sokkelund herred, Københavns amt. 2)

I familie med Emma Catharina Cornelia Elvira Pyk (1847 - 1923)

Vielse:

Børn:
Emma Karin Aaris (1869 - )
Bertha Signe Aaris (1871 - 1932)
Arthur Aaris (1877 - 1927)

Notater

Fødsel/Dåb: Kirkebog Trinitatis sogn, Fødte 1836 - 1844, Opslag 75, side 143, 42. (Arkivalieronline)
Forældre: Skipper Henrich Møller Aaris og Hustru Hansine Christiane Georgine Cathrine Christophersen, Borgergade 155. Faddere: Forældrene.

Bopæl ved død: Vendersgade 29 st.

Samtlige personer i husstanden
København, København (Staden), Sankt Annæ Vester Kvarter, , Rigensgade 460,1.Sal tilhøire, 4, FT-1845, C4015
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hendrik Møller Aaris 38 Gift Skibsfører Skjelskjør
Hansine Christophersen 34 Gift Skjelskjør
Niels Peter Christopher Aaris 11 Kjøbenhavn
Hendrik Georg Waldemar Aaris 6 Kjøbenhavn
Hertha Hansine Aaris 5 Kjøbenhavn
Thora Sophie Marie Aaris 1 Kjøbenhavn
Caroline Madsen 23 Ugift Tjenestepige Skjelskjør

Samtlige personer i husstanden
København, København (Staden), Sankt Annæ Vester Kvarter, Grønlandsgade, Grønlandsgade 481, første sal, 1215, FT-1850, B5680
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Henrik Møller Aaris 43 Gift skipper fra Marineministeriet Skielskiør
Hansine Aaris født Christophersen 39 Gift min kone Snesløv, Soröe amt
Niels Peter Christopher Aaris 15½ Ugift min søn i handelslære i Skielskiör Kjøbenhavn
Henrik Georg Waldemar Aaris 11 Ugift min søn gaar i skole o paa Melchoirs Borger skole ditto
Hertha Hansine Henriette Aaris 9 Ugift min datter ditto
Thora Sophie Elise Marie Aaris 5½ Ugift ditto ditto
Otto Aaris 2½ Ugift min søn ditto
Olaf Aaris 1/4 Ugift ditto ditto
Anne Marie Christine Rasmussen 17 3/4 Ugift conditionsere for Aaris Svendborg

Samtlige personer i husstanden
København, København (Staden), Nørre Vold Kvarter,Vendersgade 29, Stuen th, FT-1921. (Opslag 43, Arkivalieronline)
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Aaris, Heinrich Georg Valdemar, 18 Februar 1839, Gift, Husfader, fhv. Skibsfører
Aaris, Emma Cathrine Cornelia Elvira, 28 Marts 1847, gift, Husmoder, Sverrig. (flyttet til København fra Sverrig 1898)
Aaris, Bertha Signe, 2 April 1871, Ugift, Datter, Sverrig. (flyttet til København fra Sverrig 1898)

Den første november 1913 indsender han en begæring om at komme i betragning ved uddelingen af hædersgaven der kunne gives til dem der ved krigen i 1864 havde stået til rådighed ved en til den danske hær hørende afdeling eller have gjort tjeneste ombord i et til krigen udrustet skib i denne begæring meddeler han:
1) Fulde navn: Henrich Georg Waldemar Aaris.
3) Hvilken dag, hvilket år og hvor er De født: 13 Februar 1839, København.
9) Hvad hed det skib, på hvilket De gjorde tjeneste under krigen, og hvad var Deres Nr. ombord: Najaden, Freja, Fylla. Reservelieutnant.
10a) Har De Erindringsmedallien for deltagelse i Krigen 1864: ja.
10b) Hvor havde De bopæl da De søgte om Erindringsmedallien 1864: Fredericiagade 15, København.
11) Blev de såret i Krigen: Nej.
12) Har De Pension eller Invalideforsørgelse: Nej.
Hans begæring blev bevilliget og han modtog fra finansministeriet derfor 100 kr. om året i Hædersgave indtil sin død.
Københavns Skiftekommision, Forseglingsprotokoller og Hvidebøger.Skifte efter Henrich Georg Valdemar Aaris 1923, 102-312, sag no. 155.
I fortsættelse af tidligere sket mundtlig anmeldelse om, at forhenværende Dampskibsfører Henrich Georg Valdemar Aaris den 18 april dette år, 84 år gammel er afgået ved døden på sin bopæl Vendersgade 29, tillader undertegnede hans enke Emma Cathrine Cornelia Elvira Aaris, født Pyk mig heved at meddele: at min mand kun har været i ægteskab med mig, at der i vort ægteskab kun har været 3 børn nemlig: 1) Datteren Emma Karin Bergmann født Aaris i ægteskab med Grosserer Bergmann i Gøteborg 2) Sønnen Handelsagent Arthur Aaris 3) Datteren Bertha Signe Aaris Ugift, der alle er i live, at min mand iøvrigt ikke har efterladt sig livsarvinger ej heller adoptivbørn, at jeg i henhold til et af min mand og mig den 28 august 1908 for Notarius Publicus oprettet testamente med Kodicil af 22 september 1920, som vedlægges i original og bekræftet genpart, agter at forblive hensiddende i uskiftet bo med vore ovennævnte 3 fællesbørn, idet jeg erklærer mig bekendt med at jeg at forblive hensiddende i uskiftet bo bliver ansvarlig for den fællesboet påhvilende gæld. Der bestod fuldstændig formuefællesskab mellem min mand og mig og min mand har ikke efterladt sig særeje. min mand har ikke efterladt andet testamente end det ovenfor vedlagte. Jeg er ikke ude af rådighed over mit bo. Jeg forpligter mig til i rette ti
d til Skifteretten at indlevere opgørelse i henhold til arveafgiftloven.
København den 2 maj 1923
Ærbødigst Emma Aaris
Tages til følge.
Københavns Byrets Skifteafdeling III
den 3/5-1923
V. Therup
Notarius Publicus i København, Hovedbog 34, August 1908.
Forhv. Dampskibsfører Henrich Georg Waldemar Aaris og Hustru Emma Cathrine Cornelia Elvira Aaris født Pyk, paa deres bopæl underskrevet et testamente. A131, p 644.
1 møde udenfor byen 1 sk.
Notarius Publicus i København, Hovedbog 41, September 1920.
Forhv. Dampskibsfører Henrich Georg Waldemar Aaris og Hustru Emma Cathrine Cornelia Elvira Aaris født Pyk, Notarialattest for deres underskrift paa en Kodicil til deres testamente af 22. August 1908. A204, p1112.
1 møde udenfor byen 1 sk.


Kilder

1)Kirkebog Trinitatis sogn, Fødte 1836 - 1844, Opslag 75, side 143, 42.
  
2)Skifteretsudskrift fra København.