Personakt Slægtstavle

Peder Pedersen Aaris

Far:Peder Pedersen Aaris (1737 - 1789)
Mor:Anna Elisabeth Isaksen (1747 - 1787)

Født:1775-11 Korsør sogn, Slagelse herred, Sorø amt. 1)
Døbt:1775-11-29 Korsør sogn, Slagelse herred, Sorø amt. 1)

Notater

Fødsel/Dåb: Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1753-1833, Opslag 40. (Arkivalieronline).
1775, d. 29. Nov. Monsr. Peder Aarises barn, Peder Aaris døbt. Mad. Falk bar ham og Mad. Bager gik hos. Testes; Peder Langeland, Hr Lieutenant Langeland og Fuldmægtig Lange paa ??????.

1806 køber han ejendommene Torvet 2/Algade 51 Matr. nr. 121 Korsør Bygrunde (gl. matr. 51) og Torvet 4 Matr. nr 121b Korsør bygrunde (gl. matr. nr. 51) ejendommene bliver 1830 solgt til H. F. Dahl.

Kilde Korsør Gamle By, Bugningregistrant Bind 2, 1989.
Historie Torvet 2/Algade 51.
I slutningen af 1700 tallet havde grunden sin første ejer. L. F. la Cour skriver i Korsør 1926: "paa Hjørnet ud mod Torvet stod en gammel enetages bindingsværkgård, hvori "Gamle Jensen" drev sit Gæstgiveri og noget Landbrug. En søn af denne Murm. Chr. Jensen, opførte 1858 den nuværende store Gaard, men maatte snart efter overgive den til Kreditforeningen. Senere har den tilhørt et Konsortium. Her havde Byfoged N. Sylow en Tid Kontor og Bolig". I 1949 blev matr. nr. 121 opdelt i matr. 121a og 121b. I slutningen af 1960-erne fik huset nye butiksvinduer og de ældre rundbuede butiksruder fjernedes, og nogle ændringer af gårdfacadens vinduer skete. Der byggedes nyt udhus og skure. Huset har været beboet af købmænd og håndværkere.

Kilde Korsør Gamle By, Bugningregistrant Bind 2, 1989.
Historie Torvet 4.
Den nuværende bygning er opført 1951 af malermester Hugo Nielsen. Arkitekt på byggeriet var M. Erlangsen. Angående tidligere bebyggelse henvises til Torvet 2 og 6.

Samtlige personer i husstanden
Sorø, Slagelse, Korsør Købstad, Corsøer, Ahlgaden 1, , FT-1787, C6788
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peder Aaris 50 Gift Hosbonde Kiøbmand
Anna Lisbeth Falch 38 Gift hans Kone
Anna Sophia 12 Ugift deres Datter
Peder Aaris 10 Ugift deres Søn
Anna Kirstine 8 Ugift deres Datter
Isaach Aaris 7 Ugift deres Søn
Henrich Aaris 4 Ugift deres Søn
Hans Aaris 1 Ugift deres Søn
Claus Clausen 22 Ugift Tienestefolk Informator
Andreas Stranby 36 Ugift Tienestefolk Kiøbmands Karl
Peder Larsen 36 Ugift Tienestefolk Gaards Karl
Mads Pedersen 25 Ugift Tienestefolk Gaards Karl
Else Catharina 28 Ugift Tienestefolk Amme
Mette Maria Bandsen 22 Ugift Tienestefolk
Anna Steffensdatter 24 Ugift Tienestefolk
Ole Sørensen 20 Ugift logerende Confardi Matros

Samtlige personer i husstanden
Præstø, Tybjerg, Næstved Købstad, Nestved Kiøbstæd, Ringsted Gade 89, 121, FT-1801, B6472
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Henrich Daase 30 Ugift begge Huusbonder Begge Kiøbmænd i Compagnie
Peder Aaris 25 Ugift begge Huusbonder Begge Kiøbmænd i Compagnie
Hans Christian Aaris 15 Ugift - Buddreng
Dorthe Pedersdatter 54 Enke - Huusholderske


Kilder

1)Kirkebog Korsør Skt. Povl sogn, 1753-1833, Opslag 40.