Personakt Slægtstavle

Christian Klein

Arbeidsmand ved Holmen. Blev højst 50 år.

Far:Michael Klein
Mor:NN NN

Født:1784 Skåne 1)
Konfirmeret:1801 Søkvæsthusets kirke, Sokkelund hered, Københavns amt. 2)
Død:1834-12-23 Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt. 3)
Begravet:1834-12-29 Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt. 3)

I familie med Florentine Amalie Jensdatter Falk (1786 - 1857)

Vielse:1809-02-10 Holmens sogn, Sokkelund herred, Københavns amt. 4)

Børn:
Anne Kristine Klein (1809 - 1811)
Henrich Christian Klein (1811 - 1811)
Kirstine Amalie Klein (1812 - 1858)
Johannes Christian Klein (1815 - (før 1817))
Johannes Christian Klein (1817 - 1887)

Notater

Vielse: Kirkebog Holmens sogn, viede 1798-1810, Opslag 276, An. 1809. (Arkivalieronline).
D. 13de Jan. indskrevne til Copulation, Christian Klein, af Matr: 2 Divis., 6 Cp., No. 8. U.K. Florentine Amalie Jensda. Pige. Skudsmål og Confirmations beviser af Hr. Pastor Holm her ved Kirken dateret Kjbh. d. 17de April 1803. Forlovere: Brudgommens Forlover, Arved Olsen, Matr. 3 D. 6 Cp. No. 48. Brudens Forlover, Jørgen Frid. Johansen, Matr. 1 D. 6 Cp. No. 39, begge ???????.

Død: Kirkebog Holmens sogn, Døde Mandskøn 1813-1840, Opslag 231, Side 221, 181. (Arkivalieronline)
Christian Klein, Arbeidsmand, Tigergade 7, 50 Aar.

Sat til opdragelse i Søkvæsthuset.
1796 7 april antaget som dreng i 2. Division 6. Matroscompagni no. 95.
1799 28 marts overført fra 2. Division 6. Matroscompagni no. 95 til no. 86.
1801 1 januar overført til no. 85.
1801 23 april overført til no. 78.
1805 udnævnt til karl 7 november overført til no. 8.
1810 28 juni capituleres for 10 år. (tegner kontrakt for 10 år).
1810 1 oktober overført fra 2. Division 6. Matroscompagni no. 8 til 1. Matroscompagni no. 17. skal være i tjeneste til 7. november 1827.
1811 15 juli er datteren Anne indlagt på Søkvæsthusets hospital.
1811 21 august bliver datteren Anne udskrevet fra hospitalet.
1814 1 november overført til 2. Division 3. Matroscompagni no. 96.
1815 1 oktober overført til 1, Division 3. Matroscompagni no. 96.
1827 7 november udtjent.
1827 13 december capituleres for 3 år.
1830 23 december capituleres for 3 år.
1833 9 december capituleres for 3 år.
1833 indlagt på Søetatens hospital fra 13 januar til 2 februar.
1833 Gage: 3 rigsdaler pr. måned.
1833 Kvarterp: 3 rigsdaler 64 skilling pr. måned.

Nyboders Husbøger:
Svanegade 7 (Nyboder) i 1809-1816 flyttet den 28-05-1816.
Tigergade 7 neden gaarden (Nyboder) 1816-1835.
Ved datteren Anne Kirstines dåb 27 December 1809 er de bosat Rosengaden No. 18.
Ved sønnen Henrich Christians dåb 7 Marts 1811 er de bosat Svanegade No. 22.
Ved datteren Kirstines Amalies dåb 25 September 1813 er de bosat Svanegade No. 9.

Skifte: Københavns Skiftekommission Forsseglings- og Behandlingprotokol, 1834-35, Protokol 8/161.
Anno 1834 den 29 December Skiftekommissionen sig med Fuldmægtig Møllerog Skifteskriveren Mourier med Betjent Klein i Huset No. 7 i Tigergade, for at foretage Skifte efter Arbeidsmand ved Holmen Christian Klein som paa Søe Etatens Hospital den 28 dennes der er død. Ved forretningen var tilstede den afdødes Enke Florentine Amalie Klein som tilkjendegav, at den afdøde efterl. sig 2de og anviste hvad Boet igen, hvilket blev vurderet saaledes:
1. 1 gl. Dragkiste, 2 Borde, 3 Stole 2 Rd 3 M
2. 1 Nyrenberg 16 Papirer, 3 Gardiner 2 M
3. 1 Speil, 1 Bord 1 M
4. 1 Sengested, 2 Dyner, 1 Pude, 12 Lagner 6 M
5. 1 Kiste og nogle gl Arbeideklæder 1 M
6. 1 Kaffekedel, 1 Ildtang, 1 Øxe, 1 Tinfad, noget Stten, Ler og Tintøj 1 M
dette erklærede Compurentinden at være alt hvad her kunne paavist og naar undtages en Begraveleshjælp af 20 Rd intet til Indtægt for Boet. Det anførte blev oplæst.
Hermed beroer det.
Møller Mourier Florentine Amalie Klein
med ført pen

Afgl. Arbeidsmand paa Holmen Christian Kleins og efterlevende Florentine Amalie Kleins Bo. Stouboenken mødte og tikendegav at have udgivet til den afdødes Begravelse 30 Rd. hvortil som af en Liigkarl modtaget 19 Rd og ikke som ved Begyndelsesforretningen opgivet til fulde 20 Rd. Til erklæring herfor det overskydende og betalt husleje 3 Rd begierede hun sig udlagt Boet for 13 RD. De vurderede Effekter, hvornæst hun fremlagde skrivtlig tilstaaele fra Sergeanten, der var tilsagt, men ikke mødt, at der intet skyldes til Compagniet.
Derpaa blev de registrerede Effekter udlagte til Stavboenken paa den begierte Maade, hvormed Behandlingen er sluttet.

Møller Mourier Florntine Amalie Klein
med ført pen.

Samtlige personer i husstanden
København, København (Staden), Christianshavn Kvarter, Christianshavns Kvarter, Matr. 171, 566, FT-1801, A5035
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christian Klein 16 Ugift Kvæsthuslem
Christian Klein 16 Ugift Kostdreng


Kilder

1)Nyboders husbøger (1)
  
2)Konfirmation Søkvæsthuset 1801, Rigsarkivet.
  
3)Kirkebog Holmens sogn, Døde Mandskøn 1813-1840, Opslag 231, Side 221, 181.
  
4)Kirkebog Holmens sogn, viede 1805-1814, Opslag 41, 1809.